Email Markedsføring

 • Med Emails kan man nå ud til direkte og fokuseret målgruppe
 • Det er den billigste og mest effektiv metode til at skabe dialog og bygge kunderelation på
 • Man kan sende kvalitets materiale ud til enkelte personer, og derved opnå en besparelse i tid og finansielle resurse

 

Auto Email Responder

 • En auto responder, er med til at sikre virksomheden den opfølgning der sikre salg og mersalg hos kunderne
 • Man kan genbrug kunder segment informationer i flere kampagner så længe kunderne ønsker at modtage emails
 • Man bruger mindre tid på emails, og mere tid til udvikle strategier

E-learning

 • Virksomhed der bruger e-learning skaber bedre dialog med kunderne
 • Man opnår en stor besparelse i brochurer, reklamer, personlig kommunikation, osv.
 • E-learnings indhold er komplet integreret med flere medie platforme som for eks, video, photo, links til sociale site og andre relevante informationer

Distribution

 • Distribution af digital materiale kan automatiseres
 • Kunderne har altid adgang til informationerne
 • Virksomheden kan lave en automatisk opfølgnings kampagne ved at distribuere materialet en gang